Examensarbete och praktik

Ska du göra praktik eller är det dags för examensarbete? Hos oss finns flera olika verksamhetsområden och i mån av plats och behov tar vi gärna emot dig! Som praktikant måste du vara försäkrad genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Vilket ämne ligger dig och din utbildning närmast? Ta gärna kontakt med enhetschefen på Landsbygdsenheten, Miljövårdsenheten, Stabsenheten, Löneservice eller Telefonistorganisationen för att diskutera närmre vilka möjligheter som finns!

Samhällsutvecklingsenheten lägger ut sina praktikplatser på Mycareer utefter rekryteringsbehov, med början 1 september 2019.

Landsbygdsenheten
Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se

 • Jordbrukarstöd
 • Veterinär och djurskydd
 • Tillväxt och landsbygd

Miljövårdsenheten
Martin Sjödahl, martin.sjodahl@lansstyrelsen.se

 • Miljöskydd
 • Naturskydd
 • Naturförvaltning
 • Vattenvård
 • Miljöövervakning
 • Miljöstrategiska frågor (klimat, miljömål)

Samhällsutvecklingsenheten

 • Kulturmiljövård
 • Samhällsplanering
 • Skydd och beredskap
 • Social hållbarhet (integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, våld i nära relationer)

De praktikplatser som finns att söka på Samhällsutvecklingsenheten kommer att läggas ut på Mycareer, med början 1 september 2019.

Stabsenheten

Löneservice
Camilla Pártos, camilla.partos@lansstyrelsen.se

Telefonistorganisationen
Terese Lundgren, terese.lundgren@lansstyrelsen.se