Jobba statligt!

Vår vision är att vara ett föredöme. Ett föredöme som samhällsbyggare där vi följer vår omvärld, tar initiativ och bidrar till samhällets utveckling. Vi är kunskapsförmedlare som delar med oss av vår kompetens för att främja utveckling, att regler följs och för att förenkla för organisationer och invånare. Slutligen är vi också rättsgaranter med den statliga värdegrunden i ryggmärgen.

Det är en ambitiös vision, men genom att hela tiden ta små steg i rätt riktning kommer vi närmare och närmare. För att nå visionen har vi också ett gemensamt förhållningssätt, en värdegrund, som handlar om tillit, öppenhet, ansvar och respekt. Denna värdegrund omsätts i praktisk handling när vi som medarbetare och chefer agerar med varandra och andra.

Det är tryggt att jobba statligt!

Som statligt anställd och medarbetare på Länsstyrelsen i Kronobergs län, har du inte bara en spännande arbetsplats utan också en mängd bra förmåner.

 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Individuell och kollektiv pensionsavsättning
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Kompetensutveckling

Vi är också måna om våra medarbetares hälsa…

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Företagshälsovård för alla
 • Olycksfallsförsäkring till och från, samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin

Om du blir förälder…

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete